Jegyzőkönyv

a Magyar Szinesztézia Társaság
alakuló közgyűléséről

A közgyűlés helye: 1051 Budapest, Nádor u. 7.
A közgyűlés időpontja: 2010. szeptember 28.
 
A megjelentek nyílt szavazással egyhangúlag a közgyűlés levezető elnökének megválasztották Friedrich Attilát, jegyzőkönyvvezetőnek dr. Juhász Leventét, jegyzőkönyv hitelesítőknek pedig Tardy Lászlót és Sapszon Ferencet.
 
A levezető elnök üdvözölte a megjelenteket.
A levezető elnök ismertette a napirendi pontokat:
A Magyar Szinesztézia Társaság megalakulásának kimondása és Alapszabályának elfogadása
A Magyar Szinesztézia Társaság elnökének megválasztása
A Magyar Szinesztézia Társaság elnökhelyettesének megválasztása
A Magyar Szinesztézia Társaság titkárának megválasztása
A Magyar Szinesztézia Társaság négy további elnökségi tagjának megválasztása
A Magyar Szinesztézia Társaság tagdíjának meghatározása, a tagdíjfizetés módjának és idejének meghatározása
A Magyar Szinesztézia Társaság nyilvántartásba vételével kapcsolatos teendők meghatározása
 
Levezető elnök megállapította, hogy az alapító tagok valamennyien jelen vannak, a napirendi pontok és a közgyűlés megtartása ellen senki nem tiltakozott, azt mindannyian egyhangúlag elfogadták. Az alapító tagok nyílt szavazással, egyhangúlag a következő határozatokat hozták:
 
1/2010. számú határozat
A közgyűlés 100% szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag kimondta a Magyar Szinesztézia Társaság megalakulását és elfogadta a Magyar Szinesztézia Társaság mai napon kelt Alapszabályát.

2/2010. számú határozat
A közgyűlés 100% szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag megválasztotta – az elfogadott Alapszabály rendelkezéseinek megfelelően – a Magyar Szinesztézia Társaság elnökének (és egyúttal elnökségi tagjának) négy éves időtartamra:
Béres Györgyöt (lakóhelye: 1051 Budapest, Kecskeméti u. 2. II/11.; anyja neve: Szegő Ilona)

3/2010. számú határozat
A közgyűlés 100% szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag megválasztotta – az elfogadott Alapszabály rendelkezéseinek megfelelően – a Magyar Szinesztézia Társaság elnökhelyettesének (és egyúttal elnökségi tagjának) négy éves időtartamra:
Dr. Pléh Csabát (lakóhelye: 2092 Budakeszi, Zichy P. u. 4.; anyja neve: Okos Ilona)

4/2010. számú határozat
A közgyűlés 100% szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag megválasztotta – az elfogadott Alapszabály rendelkezéseinek megfelelően – a Magyar Szinesztézia Társaság titkárának (és egyúttal elnökségi tagjának) négy éves időtartamra:
Dr. Juhász Leventét (lakóhelye: 1061 Budapest, Vasvári Pál u. 3. II/14.; anyja neve: Réti-Nagy Katalin Julianna)

5/2010. számú határozat
A közgyűlés 100% szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag megválasztotta – az elfogadott Alapszabály rendelkezéseinek megfelelően – a Magyar Szinesztézia Társaság elnökségi tagjainak négy éves időtartamra:
Dr. Hámori Józsefet (lakóhelye: 2092 Budakeszi, Erkel u. 89/f; anyja neve: Milassin Júlia)
Dr. Nemcsics Antalt (lakóhelye: 1185 Budapest, Ungvár u. 42; anyja neve: Széptóth Mária)
Dr. Pethő  Bertalant (lakóhelye: 1014 Budapest, Tárnok u. 3; anyja neve: Szalkay Ilona)
Rozsovits Ildikót (lakóhelye: 1145 Budapest, Újvidék u. 55; anyja neve: Koncz Magdolna) 
 
6/2010. számú határozat
A közgyűlés 100% szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag jóváhagyta és elfogadta, hogy a Magyar Szinesztézia Társaság 2011. évre fizetendő tagdíjának összege: diákoknak és nyugdíjasoknak 2000 Forint/tag, minden egyéb tagnak  3000 Forint/tag. A határon túl élő magyar tagok közül azoknak, akik élni kívánnak ezzel a kedvezménnyel 1000 Forint/tag.  A tagdíjfizetés módja és ideje: a 2011. évre fizetendő tagdíjat, majd az éves tagdíjat minden naptári év március 31-ig kell megfizetni a Társaság házi pénztárába történő befizetéssel vagy a Társaság bankszámlájára történő átutalással. Amíg a tagdíj tárgyában új határozatot nem hoz a közgyűlés, addig az éves tagdíj mértéke minden további naptári évre vonatkozóan: diákoknak és nyugdíjasoknak 2000 Forint/tag/naptári év, minden egyéb tagnak 3000 Forint/tag/naptári év.  A határon túl élő magyar tagok közül azoknak, akik élni kívánnak ezzel a kedvezménnyel 1000 Ft/tag.

7/2010. számú határozat
A közgyűlés 100% szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag jóváhagyta és elfogadta, hogy a Magyar Szinesztézia Társaság nyilvántartásba vételével kapcsolatos szükséges teendőket az elnök tegye.
Mivel további napirendi pont, észrevétel nem volt, a levezető elnök a közgyűlést berekesztette.